CASAL DE GENT GRAN_BARCELONA_01.jpg

Center for the elderly, 2017

THIRD PRIZE

Els objectius del projecte a nivell urbà són millorar les connexions del barri, tant les connexions verticals com horitzontals i definir un espai urbà que englobi les dues places per evitar cantonades urbanes i facilitar l’assolellament a l'hivern. Per donar resposta a aquests objectius, es proposa una nova volumetria que d'una banda manté el volum de cinc plantes adossat a mitgera nord (definit en el PERI), però per un altre es proposa col·locar el volum menor en el costat oest de la parcel·la, donant així continuïtat a l'alineació del carrer Mestres Casals i Martorell. Aquesta nova volumetria al costat de l'obertura d'un passatge/porxo (Passatge del Lledoner), en la planta baixa del volum menor, millora les connexions horitzontals del barri i defineix una plaça que, sumada a  la petita plaça existent al carrer Fonollar, atorga al barri i a l'equipament un nou espai urbà proporcionat al nou equipament. La proposta volumètrica colmata les dues trames existents al barri; d'una banda el volum tanca la trama urbana històrica de carrers estrets i per l’altre, s'obre i dóna continuïtat als espais urbans amplis desenvolupats a finals del segle XX.

Els objectius de confort dels espais interiors són afavorir espais comuns que facilitin la relació entre els usuaris, facilitar la relació entre l'interior i l'exterior tant visualment com físicament i utilitzar materials confortables i càlids en les estances -com són les aules i les habitacions-. Els espais col·lectius és un dels objectius principals del projecte ja que afavoreixen la relació entre els usuaris i per tant, una millora en la seva autoestima. Aquests espais comuns estan definits en el projecte en tres categories: l'espai individual, l'espai de grup i l'espai de l'equipament. L'espai individual està definit en les habitacions mitjançant una petita saleta vora les finestres. L'espai de grup es defineix en cadascuna de les plantes: En planta baixa, trobem el porxo com un lloc d'estada exterior en qualsevol situació climàtica, i la sala de jocs del casal oberta a la plaça. En planta primera, un gran porxo obert a la plaça, de tres metres d'ample, funciona com a vestíbul de les aules i de la gran sala polivalent. En planta segona, l'hort està directament relacionat amb les aules del casal i amb les habitacions de la residència. En el cas de la residència, cada planta té el seu espai comú obert als horts i al Sol de sud-est.

Finalment, l'espai comú de l’equipament; és la plaça, l'espai comú per excel·lència on es relacionen els usuaris del casal, de la residència i els mateixos veïns. En ell es juga a la petanca, s'està sota l'ombra del Lledoner, es conversa, es pren el Sol de primavera... A més, l'edifici s'obre a la plaça per relacionar cadascuna de les estances amb aquesta activitat mediterrània i alegre, que motivés als residents i usuaris a utilitzar aquest nou centre com un lloc referent al territori i que convidés a tornar.

CREDITS

Client: BIMSA

Location: Barcelona

Architecture: Aulets + Aixopluc

Architecture collaborator: Carlos Gonzalvo

Built aerea: -

Project date: 2017